Članak 1.

Ovim Općim uvjetima korištenja Nagradne kartice Brooklyn Bagel Company (dalje u tekstu: “Opći uvjeti korištenja“) definirana su opća pravila korištenja Nagradne kartice Brooklyn Bagel Company (dalje u tekstu: “Nagradna kartica“) izdavatelja i vlasnika Nagradne kartice BROOKLYN BAGEL COMPANY j.d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Rooseveltova 13, OIB: 29471794605, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060406317 (dalje u tekstu: “Izdavatelj“).

Članak 2.

Korisnicima Nagradne kartice mogu postati samo punoljetne fizičke osobe (dalje u tekstu: “Korisnik“).

Nagradna kartica nudi njezinom Korisniku isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za Korisnika, a naročito ga ne obvezuje na kupnju proizvoda u prodavaonicama Brooklyn Bagel Company.

Nagradna kartice nije prenosiva i može je koristiti isključivo 1 (jedan) Korisnik, a 1 (jedan) Korisnik može istovremeno koristiti najviše 10 (deset) Nagradnih kartica u periodu od 4 (četiri) uzastopna mjeseca tijekom jedne kalendarske godine.

Nagradna kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.

Korištenje Nagradne kartice je besplatno, a Korisnik ostvaruje pravo na njezino korištenje podnošenjem usmenog zahtjeva i preuzimanjem Nagradne kartice u prodavaonicama Brooklyn Bagel Company.

Preuzimanjem Nagradne kartice Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima korištenja koji su dostupni na web stranici www.brooklynbagel.hr/nagradna.kartica te ujedno potvrđuje da iste u cijelosti bezuvjetno prihvaća.

Članak 3.

Preuzimanjem i korištenjem Nagradne kartice Korisnik nije dužan davati svoje osobne i/ili druge  identifikacijske podatke Izdavatelju i/ili djelatnicima Izdavatelja. 

Članak 4.

Preuzimanjem i korištenjem Nagradne kartice Korisnik stječe pravo sakupljanja pečata oznake „Brooklyn Bagel Company“ prilikom kupnje proizvoda u prodavaonicama Brooklyn Bagel Company i stječe pravo na nagradu, a sve pod uvjetima određenim ovim člankom.

Prilikom kupnje proizvoda u minimalnom iznosu koji odgovara cijeni jednog „Bagel sa šmirom“ proizvoda korisnik Nagradne kartice ostvaruje pravo na 1 (jedan) pečat oznake „Brooklyn Bagel Company“ koji će se pečatirati na Nagradnu karticu (npr. ukoliko cijena jednog proizvoda „Bagel sa šmirom“ iznosi 7,50 kuna tada Korisnik mora ostvariti kupnju u iznosu od najmanje 7,50 kuna kako bi ostvario pravo na jedan pečat oznake „Brooklyn Bagel Company“). 

Po svakom računu Izdavatelja za kupnju proizvoda „Bagel sa šmirom“, a ukoliko je ostvaren minimalni iznos kupnje kako je to navedeno u prethodnom stavku ovog članka, ostvaruje se pravo na najviše 1 (jedan) pečat oznake „Brooklyn Bagel Company“ s time da svaki Korisnik može u periodu od 24 (dvadeset i četiri) sata od trenutka izdavanja prvog takvog računa prikupiti najviše 4 (četiri) pečata oznake „Brooklyn Bagel Company“.

Kupnja proizvoda koji su na akciji u prodavaonicama Brooklyn Bagel Company ne ulazi u zbroj za minimalni iznos kupnje po pojedinom računu Izdavatelja, a kako je to opisano u prethodnim stavcima ovog članka.

Korisnik ostvaruje pravo na nagradu i to na 1 (jedan) besplatni „Bagel sa šmirom“ nakon što na jednoj Nagradnoj kartici prikupi 5 (pet) pečata oznake „Brooklyn Bagel Company“ i nakon što tako ispunjenu Nagradnu karticu preda djelatnicima na blagajni jedne od prodavaonica Brooklyn Bagel Company.

Članak 5.

Korisnik može otkazati korištenje Nagradne kartice bez obrazloženja i to povratom Nagradne kartice Izdavatelju na adresu Izdavatelja ili povratom na adresu neke od prodavaonica Brooklyn Bagel Company.

Izdavatelj može otkazati korištenje Nagradne kartice pojedinom Korisniku u slučaju sumnje u zloporabu Nagradne kartice i/ili u slučaju kršenja Općih uvjeta korištenja od strane Korisnika i/ili trećih osoba. U tim slučajevima Izdavatelj nije dužan obrazlagati svoju odluku o otkazu korištenja, a Korisnik je dužan bez odgode vratiti preuzete Nagradne kartice Izdavatelju ili djelatnicima na blagajni Brooklyn Bagel Company.

Pravo na korištenje Nagradne kartice u svakom slučaju prestaje odlukom Izdavatelja o prestanku provođenja programa Nagradne kartice  Brooklyn Bagel Company i to s danom objave takve odluke na web stranici Izdavatelja:  www.brooklynbagel.hr.

Članak 6.

U slučaju gubitka ili krađe Nagradne kartice Korisnik je dužan to prijaviti Izdavatelju e-mailom na adresu: kontakt@brooklynbagel.hr.

Članak 7.

Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu danom objave na web stranici www.brooklynbagel.hr.

Izdavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Općih uvjeta korištenja ili nove Opće uvjete korištenja ili odluku o prestanku provođenja programa Nagradne kartice Brooklyn Bagel Company, bez potrebe pristanka Korisnika, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www. brooklynbagel.hr.